İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ | MÜTEAHHİT FİRMA LİSTESİ | SEÇİM REHBERİ | HAKKINDA | İLETİŞİM | FİRMA EKLE | FİYAT TEKLİFİ ALIN
Müteahhitlik Nedir?

Müteahhit'in temel tanımı, bir taahhüt işini üstüne alan kişidir, yani Müteahhit kişi, taahhüt ettiğini yapacağını belirten, taahhütünü yerine getireceğine söz veren kişi, kurum veya kuruluştur.

Müteahhit : Yüklenici, üstlenici,müteahhid. Başkası için yapı müteahhit ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse, yüklenici, üstenci demektir, ve arapça Müteahhid kelimesinden gelir. Müteahhidin yaptığı işe "müteahhitlik" denir.

Müteahhit taahhüt eden kişi manasındadır. oldukça zor bir meslektir, öyle böyle değil harbiden zordur eğer adam gibi usülüne uygun bina yapmak istiyorsanız. Müteahhitler örneğin kat karşılığı yaparlar, bu durumda önce arsa için anlaşılır daha sonra o arsaya yapılacak bina için plan yaptırmak gerekir, sonra o plana belediyenin ruhsat vermesi gerekir. Eğer arsada ev varsa onun yıkılıp harfiyatın alınması gerekir sonra duvar ustaları ile anlaşılır ve temel için demir örme başlar, Beton atma da bir derttir, tüm bu aşamalarda birçok çevre, düzen ve belediye prosedürleri vardır ve bunlara uymak gerekir.Kaba inşaat bitti diyelim daha sonra sıvası, şap atılması, elektrik, su ve doğalgaz hatları, fayans/kalebodur, kartonpiyer, kapı/pencere, boya vs yapılması gerek. bunların her biri için ayrı kişilerle çalışılır (taşeronlar) ve başında durulmazsa da kimse işini doğru düzgün yapmaz, Müteahhit taşeronların işinin düzgün ve gerçekten yapmalarını sağlar. Bu yüzden sorumsuz ve kontrol etmeyen müteahhit in daireleri ve konutlarında iş mükemmel olmaz. Müteahhitler o kadar kişi ile uğraşmak zorunda kalıp ömürden ömür yerler, bir de kat karşılığı arsa sahibi ile anlaşılmışsa, arsa sahibinin afra tafrası ve bitmeyen istekleri derdi artırır. İnşaat işi bitti diyelim satmak da ayrı bir mesele. aynı özellikteki daireler için istanbulun farklı muhitlerinde çok farklı fiyatlar ortaya çıkar mesela. İşini doğru düzgün yapan bi insan ise oldukça yorulur.

Müteahhitliği bir fıkrayala sınırlandırmak gerekirse, cennet ve cehennem arasaında bulunan sırat köprüsünün yolu çok bozuktur, gelip gitmekte ve iş görmekte zorlanan vatandaşlar bu işi çözüme bağlamak için yolu düzeltmeye karar verirler. hem cehennemden hem cennetten bir kurul oluşturulur, yolun yarısını cennet , diğer yarısını cehennem kurulu yapacaktır. anlaşma sresi 6 aydır. 6 ay sonuna gelindiğinde cehennem tarafından gelen yol tam olması gereken yer olan sırat köprüsünün ortasındadır. cennetten gelen yolda se hiç ilerleme yoktur. kurul toplandığında cennet tarafına neden işin yapılmadığı sorulur, cevap nettir, bir tane müteahhitimiz olsaydı bizde yolumuzu yapardık, bu yüzden bir müteahhit seçim klavuzu hazırladık, bu klavuzu inceleyerek doğru bir müteahhit seçebileceğinizi umuyoruz.

Müteahhit nasıl seçilir? Sizler için bir müteahhit seçim rehberi hazırladık ve bu sayfalarda yayınlıyoruz. Müteahhit seçim rehberi için buraya tıklayınız.

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ NASIL ALINIR?

A. İlk kez karne alacak şahıslar :

 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,
 2. Nüfus Cüzdanı aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
 3. Öğrenim belgesi (1980 Öncesi mez.Diploma) ile meslek odası belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler,
 5. 2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli, son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)
B. Karnesi mevcut olup yenilemek isteyen sahışlar :
 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gen.Müd.lüğü, Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,
 2. Karne aslı (Kaybetmiş ise Gazete ilanı ve zayi taahhütnamesi) örneğine uygun,
 3. 2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli ve son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)
 4. Bitirilmiş işler varsa ( C )bölümündeki belgeler.


C. Bitirilmiş işler için yukarıdaki belgelere ek olarak ; resmi iş bitirmeler için :
 1. Müteahhitlik ise iş bitirme belgesi aslı ve fotokopisi,
 2. Müteahhit Kıymetlendirme Raporu ve ihale kararının (İlgili ihale kanun ve maddesi belirtilmek kaydıyla) ilgili dairece gönderilmesinin temini;
 3. İş denetleme belgesi ve çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş, şantiye şefliği taahhütnamesi veya eleman bildirimi listesi,
 4. Yönetmeliğin 8-IIIb/5-6 maddeleri kapsamına girenler için görev belgesi,
 5. Taşeron ise, iş bitirme belgesi ( Müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış), Noter tasdikli sözleşme, Malzeme Faturası, Sigorta ve Vergi Dairesinde alınmış örneğine uygun resmi yazılar.
Özel inşaat yapanlar :
 1. İş belgesi sınırları içinde ise, Temel Ruhsatı (İnşaatı (İnşaat Ruhsatı) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. İş Belediye sınırları dışında ise, Valilikçe düzenlenmiş veya onaylanmış Temel Ruhsatı, Yapı kullanma İzin Belgesi veya yerine geçecek belgeler,
 3. Noter tasdikli sözleşme veya arsa kendisine ait ise, tapu senedi,
 4. Malzeme faturaları sigorta ve vergi dairesinden alınmış ada ve parseli belirten resmi yazı.
D. Şirket şahsın karnesini devralacak ise :
 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn.Md.lüğü, Müt.Hiz. Dai. Bşk.na yazılmış dilekçe,
 2. Şirketin talep dilekçesi
 3. Karnesini şirketine devredecek şahsın muvafakatnamesi
 4. Şirket ve şahsın taahhütnameleri
 5. Devreden Şahsın ve Şirketin (Tüm ortak veya yön. Kurulu ) imza sirküleri,
 6. 6. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,
 7. 7. Karnelerini şirkete devreden şahsın devrettiği sıfatı şirket kararının noterden tasdikli sureti.


E. Şirket kendi yaptığı işten karne alacak ise :
 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü, Müt.Dai. Bşk.na yazılı dilekçe,
 2. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,
 3. İmza sirküleri (Tüm ortak veya yönetim kutulunun)
 4. Varsa, eski karne aslı,
 5. Bitirilmiş işler için ( C ) bölümündeki belgeler
 
 

 

Ana Sayfa | İnşaat Müteahhitleri | Müteahhit Firmalar Listesi | Hakkında | İletişim | Firma Ekle | Gizlilik Politikamız | Müteahhitlik Nedir? | Tasarım | Fiyat Teklifi Alın | İnşaat Müteahhitleri Forum | Müteahit Firma Seçim Rehberi | Müteahhitlik Üzerine | Muteahhitlik | Site Haritası | Müteahhitlik Bağlantıları